KTÓŻ OPISZE TWOJE PIĘKNO KRAKOWIE PRASTARY


Kraków 1000 lat temu


Kierowanie projektem: Marcin Orkisz
Konsultacje archeologiczne i historyczne:
prof. Zbigniew Pianowski,
prof. Krzysztof Ożóg,
dr Janusz Firlet,
mgr Emil Zaitz,
prof. Kazimierz Radwański,
mgr Maria Dębicka,
dr Zbigniew Beiersdorf

Film przedstawia wirtualną rekonstrukcję najstarszego Krakowa i okolic. Widzowie oprowadzani po średniowiecznym grodzie (przed połową XIIIw.)- m.in. traktami miasta, wzdłuż Wisły i z lotu ptaka - poznają historię Krakowa i jego budowli.
Rekonstrukcja ta stanowi pierwsze przedsięwzięcie, o tak dużej skali, w naszej części Europy. Odtworzonych jest około 1000 budowli, w tym ponad 30 obiektów murowanych. Objęła ona ok. 400 km2 terenu z zabudową mieszkalną i gospodarczą, grodem na Wawelu, gródkami rycerskimi, osadami rybackimi, siecią drożną i wodną oraz areałem rolnym.
W oparciu o wiedzę historyczną, odkrycia archeologiczne uzupełnione hipotezami naukowymi, uzyskano wysoki stopień realizmu w odtworzeniu środowiska kulturowego i naturalnego Krakowa.
W tworzeniu rekonstrukcji i opracowaniu komentarza, brali udział najwybitniejsi naukowcy - archeolodzy, historycy, architekci, specjalizujący się w dziejach najstarszego Krakowa.
Ponadto w opakowaniu umieszczono panoramę miasta i okolic oraz mapę średniowiecznego Krakowa z wyróżnionymi najważniejszymi obiektami.Niech tam sobie inne nacje

zadzierają nosa w górę
Kraków też ma swoje racje
Swoją własną ma kulturę

Tak więc: chytry jest Germanin,
Francuz - sprośny, Włoch - namiętny
A zaś każdy krakowianin
Goły i inteligentny.

Tadeusz Boy - Żeleński 

 

______________________________________________________________


Na tej stronie opisuję wygląd Krakowa od jego założenia do XIX wieku. Ograniczam się tylko do ukazania miasta w jego średniowiecznych granicach tzn. do obszaru zamkniętego dzisiejszym Plantami na miejscu, których pierwotnie były mury obronne. Opisy pochodzą z różnych starych książek, czasopism itp. i staram się zachować ich oryginalną pisownię dlatego też nie zawsze tekst jest łatwy do przeczytania i zrozumienia. Ale tak zmieniał się nasz język i może warto chociaż w niewielkim zakresie zobaczyć te zmiany. Życzę ciekawej lektury i myślę, że czas spędzony na stronie dla niektórych nie będzie czasem straconym.


 ____________________________________________________________________

MenuLOKACJA

FORTYFIKACJE

BASZTY

BRAMY

RYNEK

SUKIENNICE

RATUSZ

UNIWERSYTET

ULICE

KAMIENICE

KOŚCIOŁY

MAPY

PRZEDMIEŚCIA

URZĄD MIASTA

PODZIAŁ ADMIN.

CIEKAWOSTKI

SĄDOWNICTWO

FINANSE

CECHY RZEMIEŚL.

PAŁACE

LEGENDY

FILMY

PLANTY

ZWYCZAJE

             

Ilustrowany Kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń.
   


   Linki    |     Bibliografia   |   Kontakt: jacekg2@op.pl 

            
                                                      Historia topka.pl        Top 100 stron historycznych

(C Copyright 2012-2019 by Jacek Gilewicz. All rights reserwed. Wszelkie prawa zastrzeżone.