Różnice poziomów gruntu w Krakowie

Powierzchnia całego Krakowa w ciągu wieków podniosła się o 3 metry przeciętnie, przez co zyskało miasto grunt suchszy i większe zabezpieczenie przed zalewami wód z Wisły. Przy kopaniu rowów dla kanałów, rur gazowych, a nadewszystko wodociągowych natrafiono na pomosty z belek sosnowych i dębowych w głębokości od 3 do 4 mtr, tak w śródmieściu, jak na Kazimirzu i na Wesołej, które wskazały kierunek dróg pierwotnych, służących do przejazdu, gdy wokoło rozciągały się moczary i bagna. Rozpatrzywszy się w cyfrach niwelacyjnych Krakowa można nabrać wyobrażenia o wzniesieniu różnych względem siebie dzielnic miasta. Gdy za najniższy punkt weźmiemy powierzchnię Wisły pod mostem Podgórskim w normalnym jej stanie wody 194,5 mtr, nad poziom morza, to najwyżej położoną dzielnicą w Krakowie okaże się Kleparz, a w nim plac przed kościołem św. Floryana 217 mtr. Stąd udając się do środka miasta, w bramie Floryańskiej staniemy niżej o 2 mtr., a w rynku na linii A-B o 5 mtr. (212 m.). Dalej ciągnie się wyżyna Grodzką ulicą nieco nachylona ku południowi o 3 mtr. przy kościółku św. Idziego (209 m.). Od tego grzbietu w obydwie strony, tak ku wschodowi jak i zachodowi poziom opada. I tak wróciwszy na Kleparz zobaczymy, udając się na zachód, że z placu Matejki ulicą Basztową do rogu Garbarskiej (207,6 tu.) zniżymy się o 10 mtr., w przeciwną zaś stronę ku dworcowi kolei żelaznej ubędzie tylko 4 mtr. Z Rynku puściwszy się przez ulicę Mikołajską, na rogu Kopernika zniżymy się o 2 mtr. tylko, ale już przy strażnicy pożarnej o 6 mtr.
 Na południe, t. j. od św. Idziego poziom się zniża o 7 mtr. na Stradomiu (205,5 mtr.). Tak samo schodzi się na dół dążąc ku Błoniom przy moście w ulicy Wolskiej (203,5 m) względem Rynku o 8,5 mer. niżej, a na Wygodzie za Retoryką jeszcze o 1 mtr. głębiej.
 Najnaglejszy spadek istnieje między ulicą Grodzką przy kościele św. Piotra (211,5 mtr.) a ulicą św. Sebastyana (203 m.) na plantacyach, bo tu napotyka się dawne łożysko Wisły, że kościół św. Andrzeja z dworem go otaczającym wznosił się onego czasu na wyniosłym brzegu wiślanym. Cały Kazimirz leży niżej od śródmieścia o 8 m. przeciętnie. (Wolnica 205 mtr., przed kościołem Bonifratrów 206,4 m.. Dajwór 203,7 rn., Szeroka ulica 203,9 m., Miodowa 204 m., ulica Koletek przy Tow. Dobroczynności 203,7 m., ulica Bernardyńska przy kościele 205,7 Grzegórzki schodzę jeszcze niżej o 1,5 m. (202,3 m.).
 Zamek (228 m.) stoi na skale wznoszącej się 20 m. ponad otaczającemi go ulicami, a względnie Wisły o 32 m., co mu nadaje ów majestatyczny wygląd.
 Przedmieście Piasek, w ostatnich czasach mocno zabudowane, względem Rynku leży o 4 lub 5 m. niżej. (Ujście ulicy Łobzowskiej przy hotelu Krakowskim 209,6 m., ul. Karmelicka 207 m., Batorego 208 m., Czarnowiejska 204,4 m., Łobzowska przy Karmelitankach 211 m.). Wszędzie tu ziemia czarna, bujna pod uprawę ogrodowizn i obfitość wody.
 Zapuściwszy się w Kleparz, natrafimy wyżynę o 6 i 7 m. wzniesioną nad poziom Rynku (Pędzichów 215 m., Długa ulica przy Słowiańskim placu 215,7 m., ul. Krowoderska przy Wizytkach 214 m., ul. Pawia przy magazynach 215 m.).
 W miarę postępowania ku wschodowi na Wesołą., zniżamy się o kilka metrów. (Rogatka cmentarna 212 m., ul. Topolowa 211 m., ul. Aryańska 210,5 m., przed Obserwatoryum 209 m., ulica Kopernika przy szpitalu św. Łazarza 210,5 m.). Jest to droga ponad brzegiem dawnej Wisły, skąd zboczywszy ku Grzegórzkom teren mocno opada o 10 m. względem Rynku. Przy fabryce nabojów wojskowych wzniesie-nie jest 202,6 m.
 Temu niskiemu poziomowi ze wschodniej strony miasta odpowiada teren z zachodniej strony w ulicy Garncarskiej 202,5 m.