Zamieszki przed "Szarą Kamienicą" na Rynku


12 marca 1682 roku "Szara kamienica" stała się widownia groźnego zaburzenia. Był zwyczaj, iż studenci w różne święta obchodzili rynek i śpiewali pieśni nabożne. Podczas podobnego uroczystego obchodu w dzień imienia papieża Grzegorza, weszło im w drogę kilku żydów pod "Szarą kamienicą". Zaczęto więc rzucać w nich kamieniami. Przestraszeni izraelici schronili się do "szarej kamienicy"; a gdy za nimi do sieni domu wtargnąć chciano, zatarasowali bramę. Wskutek powstałego zgiełku i wrzawy, poczęło się zbiegać pospólstwo, rzucać kamieniami do okien i szturmować na bramy. Wtedy wystrzelono z "szarej kamienicy" dwa razy i zabito dwóch studentów. Tumult i rozjątrzenie zmagały się coraz bardziej; a gdy bramy wyważyć nie zdołano, z zemsty lud rzucił się na przeciwległe kramy pod smatruzem i na smatruz, w którym wyrąbał drzwi i począł rabować sklepy. Gdy draby miejskie nie mogły dać rady, przybyłe z zamku wojsko starosty krakowskiego przywróciło porządek. za sprawę pod "szarą kamienicą" skazano następnie w dniu 6 czerwca 1682 r.  dwóch studentów na śmierć, których jednak za wstawieniem się kazimierskich izraelitów, obawiających się odwetu, ułaskawiono  i na cztero-miesięczne więzienie do twierdzy częstochowskiej odesłano. Od owej chwili wzbroniono izraelitom pokazywać się na rynku w niedzielę i uroczyste święta a zakaz ten doczekał się roku 1846.