Skałki Panieńskie

Ze skalistym wąwozem koło Woli Justowskiej łączy się podanie z czasu pierwszych napadów tatarskich na Kraków. Panny Norbertanki Zwierzynieckie schroniły się do głębi lasu między tutejsze skały i błagały Boga, aby się zapadły w chwili, gdyby ich mieli schwytać poganie. Prośby ich wysłuchał Stwórca, otworzyła się ziemia i zakryła zakonnice przed dziczą tatarską. Od tego zdarzenia wąwóz ten otrzymał nazwę Skał Panieńskich.