Stopka królowej Jadwigi

Na zewnątrz kościoła 00. Karmelitów na Piasku widać za rogu pod osłoną kraty ślad stopy z datą r. 1390, do której przywiązaną jest następująca legenda. Gdy kościół ten z woli królewskiej budowano, królowa Jadwiga doglądała roboty. Raz przypadkiem weszła w wapno i trzewik sobie zawalała, wtedy jeden z robotników otarł jej obuwie, z czego ślad stopki królowej na kamieniu pozostał. A że Jadwiga dowiedziawszy się z rozmowy o biedzie robotnika, dała mu na wspomożenie swój pierścień, przeto tenże przez wdzięczność w głazie wykuł ślad nogi królowej. Wmurowany w ścianę kamień przez cześć dla uwielbianej Jadwigi, całowanym bywał przez lud zawsze; ulegał jednak zniszczeniu, że mu ochronę przydać wypadło. Kamień ten zaginął wśród gruzów za najazdu szwedzkiego w r. 1655, lecz odszukany przy odbudowaniu kościoła, na nowo w ścianę kaplicy Matki Boskiej wmurowany został.